Archiwum kategorii 'Relacje'

 

Zgodnie z deklaracją sprzed tygodnia, „Obserwatorium Edukacji” zamieszcza relację z „Forum Uczniów Województwa Łódzkiego”, które odbyło się dziś w pięknej auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Wodnej w Łodzi.

 

 

 

Podpatrując stanowisko rejestracji uczestników można się było przekonać, że na brak frekwencji organizatorzy nie będą narzekać.

 

 

Jak widać – prawie wszystkie przygotowane przez organizatorów miejsca zostały zajęte przez uczestników – w liczbie ponad 150 osób, głównie uczniów liceów, przede wszystkim ze szkół łódzkich. Ale byli także gimnazjaliści, przyjechali także uczniowie szkół z terenu województwa.

 

W imieniu organizatorów powitał przybyłych na Forum  – w tym uczestników panelu , ale przede wszystkim uczennice i uczniów zaangażowanych w działalność samorządową  – Jakub Żebrowski, prezes Fundacji „Osnowa”.  Wśród witanych gości specjalnych byli: poseł na Sejm RP Waldemar Buda (PiS), Łódzkie Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który objął to wydarzenia swoim patronatem, Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP, Bartosz Rzędkiewicz – reprezentujący Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  – partnera strategicznego tego wydarzenia. Przybył także Marcin Zalewski – radny Rady Miejskiej Łodzi.

 

Wprowadzając w problematykę Forum Uczniów Województwa Łódzkiego Jakub Żebrowski powiedział:

 

Powstała 13 października (w piątek) Fundacja OSNOWA” ma za cel „tworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego”. Wierzymy w to, że aktywne społeczeństwo obywatelskie rozpoczyna się w momencie, w którym tworzy się aktywne samorządy uczniowskie. Tematem dzisiejszego Forum są  innowacyjne samorządy uczniowskie.

 

Następnie krótko przedstawił organizację  spotkania i bez dłuższych wstępów przekazał prowadzenie jego pierwszej części  – panelu dyskusyjnego – Marcinowi Żychlińskiemu, przedstawionemu jako redaktor Meloradia .

 

 

 

Paneliści – od lewej: Marcin Żychliński, Waldemar Buda, Grzegorzv Wierzchowski, Aneta Madziara (ŁCDNiKP), Bartosz Rzędkiewicz, Janusz Moos i Volodymyr Balandiuk (uczeń IV LO w Łodzi, rzecznik Fundacji OSNOWA)

 

 

Nie będziemy relacjonowali treści wypowiedzi  osób nie będących uczniami, siedzących za prezydialnym stołem, gdyż skupimy się na tym, co wynika z nazwy tego spotkania: Forum Uczniów. To ich wystąpieniom poświęcimy naszą uwagę. Z panelistów przywołamy jedynie wypowiedź Volodyryma Balandiuka, który – „z perspektywy ucznia” –  zwrócił uwagę na to, że szkolny  system oceniania ucznia nie uwzględnia jego zaangażowania w działalność inną niż „naukowa” –  np. realizacja projektów: samorządowych, wolontaryjnych – także pozaszkolnych. „Uczeń który robi jakiś projekt, jest przewodniczącym samorządu – traci na to czas, czasem nawet kosztem lekcji, otrzyma trójkę a nie czwórkę, będzie miał gorszą frekwencję  (…) Formalnie może wyglądać ten uczeń jako osoba, która ma gorszą ocenę zachowania…”

 

Poza tym wystąpieniem były jeszcze  CZTERY głosy „z sali”. Mówcy nie przedstawiali się, więc poprzestaniemy jedynie na fotograficznym zarejestrowaniu ich wystąpień, tym bardziej, że jakość nagrania dźwiękowego nie pozwala na wierny zapis ich  treści.

 

Czytaj dalej »W czwartek, 19 października, w  jednej z auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się Konferencja Metodyczna nt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle zmian w Systemie Oświaty. Obok AH-E – współorganizatorami konferencji były: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód i Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi. Patronaty honorowe nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty i Narodowe Forum Doradztwa Kariery.  Uczestnikami spotkania byli szkolni doradcy zawodowi i absolwenci kierunku  „doradztwo zawodowe” na AH-E w Łodzi.

 

 

 

Konferencję otworzył i powitał jej uczestników – w tym przedstawicieli współorganizatorów i patronów honorowych –  pan dr Leszek Kuras – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE.

 

Czytaj dalej » 

W środę, 18 października, w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej oraz dyplomów przyznania nagród Ministra Edukacji Narodowej, a także nagród  Łódzkiego Kuratora Oświaty, przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom z terenu województwa łódzkiego.

 

 

 

Medale i dyplomy wręczał Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który w wystąpieniu powitalnym przeprowadził egzegezę Dnia Edukacji Narodowej, mówiąc, że choć jest on obchodzony od 35 lat, to „jego geneza jest znacznie dłuższa, wywodzi się od dnia 14 października 1773 roku, kiedy to […] powstała Komisja Edukacji Narodowej, która była pierwszym, czy też najstarszym,  ministerstwem edukacji. Tak dla przypomnienia tylko: pierwszym zadaniem, jakiego podjęła się KEN była, nie mniej nie więcej, tylko reforma ówczesnego systemu edukacji. […] Dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, że historia zatoczyła koło, ponieważ tu też znajdujemy się w trakcie wdrażania reformy edukacji.”

 

Ale należy zacytować jeszcze jeden fragment z wystąpienia ŁKO, gdyż pod tymi słowami bezsprzecznie wszyscy możemy podpisać się obiema rękami: „Dzisiaj, z okazji Dnia Nauczyciela […] trzeba głośno i jasno powiedzieć, że żadna struktura szkół, nawet najlepsza, żadne nowe podręczniki, podstawy programowe, tablice interaktywne, nowoczesne środki dydaktyczne nie zapewnią sukcesu polskiej szkole, bez udziału najważniejszego podmiotu polskiej edukacji, którym jesteście właśnie Państwo, którym są nauczyciele.

 

Czytaj dalej »Wczoraj, 22 września, „Obserwatorium Edukacji” – w osobie Waszego korespondenta – uczestniczyło w spotkaniu Klubu Szkół w Drodze, Tę całkowicie nieformalną grupę tworzą dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczniów, mających już doświadczenie w tej drodze „od nauczania do uczenia się”, jaki i ci członkowie szkolnych społeczności, którzy dopiero zamierzają „obudzić swoje szkoły” i podążyć wraz z tamtymi pionierami –  ku szkole uczącej…

 

 

 

Spotkanie odbyło się – gdzieżby indziej –  w łódzkiej Szkole Podstawowej nr 81, przy. Emilii Plater. W piątkowy wieczór (od 17:00 do 20:00) w jednej ze szkolnych sal (z estradką) zgromadziło się około 50 osób! Powitała ich gospodyni tej „bazy”- pani dyrektor Bożena Będzińska-Wosik (stoi). Widoczny na zdjęciu stół  zapełnił się słodkościami, przyniesionymi przez uczestników  – na zasadzie „co łaska”…

 

Jak widać – nie było tam żadnego stołu prezydialnego, każdy siadał w kręgu (a gdy brakło krzeseł to i na owej estradce) gdzie chciał, tylko zabierający głos ”na dłużej” stali. Spotkanie miało spełnić dwie funkcje: upowszechnienie dotychczasowych doświadczeń szkół, które już pracują „po nowemu” oraz propozycję (inspiracje) liderek Ruchu na ten rok szkolny.

 

 

Stoją: dr Marzena Żylińska (z lewej) i Izabela  Gorczyca  – dyrektorka „No Bell”

 

O owych inspiracjach mówiła dr Marzena Żylińska – „naczelna ideolożka” ruchu „Budzących się Szkół”, choć ona woli posługiwać się nazwą „Szkół w Drodze”. Działając nadal zgodnie z naczelną zasadą ruchu: „Od nauczania do uczenia się”, zaproponowała trzy, konkretne, formy jego realizacji. Oto one:

 

Czytaj dalej » 

W poniedziałek rano na  uczestników konferencji czekał  poważny temat: „Adaptacyjne przywództwo w czasach globalnego kryzysu”. Więcej informacji – patrz ekran.

 

 

W tym czasie, gdy w auli trwał wykład można było porozmawiać w kameralnych warunkach na konkretne tematy, dotyczące przedszkola, awansu zawodowego czy statutu:

 

 

Czytaj dalej »Jako pierwsze prezentujemy zdjęcia, które udało się zidentyfikować i opisać:

 

 

Wykład prowadzi Ewa Sitko z Centrum  Kształcenia Nauczycieli Librus. Jego temat: „Najwyższy czas żeby mieć czas – czyli rzecz o profesjonalnych technikach zarządzania.

 

 

 

Coś dla kierujących przedszkolami…

 

 

 

Innowacyjna edukacja matematyczna z darami Froebla – warsztat prowadzi Gabriela Fejkiel – dyrektor ds. pedagogicznych w przedszkolu,

 

 

 

 

Mentoring w edukacji. Praktycznie. Wykład prowadzi Piotr Jaworski, Collegium Wratislaviense

 

 

 

 

Z niezliczonych zdjęć, zamieszczonych na stronie OSKKO, wybraliśmy jeszcze kilka – bez podpisów, ale ilustrujących różnorodność oferty programowej drugiego dnia kongresu:

 

Czytaj dalej »Oto jak wczoraj lokalna – krakowska – stacja TVP3  zmontowała minireportaż, informujący o rozpoczęciu XII Kongresu Zarządzania Oświatą:

 

Notka, zamieszczona pod ekranem pokazującym relację:

 

W Krakowie rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą. Uczestniczą w nim dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, urzędnicy samorządowi i przedstawiciele rodziców. To także ważne spotkanie eksperckie osób zarządzających oświatą na poziomie lokalnym i państwowym.

 

Reportaż „Rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Przerwa na kawę jest także ważnym elementem kongresu. Służy także do spotkań z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami, nawiązywania nowych znajomości i wymiany myśli.

 

 

Monifotoreportaż z  wczorajszych (wybranych) wykładów i warsztatów

 

 

Podczas gdy w dużej auli trwał wykład dr hab. Jacka Pyżalskiego  – w  małej sali trwał warsztat, prowadzony przez Beatę i Bolesława Kotlińskich z wrocławskiej „Strefy Potencjału”,  na temat: „Sytuacje konfliktowe w szkole”.

 

Czytaj dalej » 

Dnia 13 września Przedszkole Miejskie nr 208 uczestniczyło w 24 Akcji Sprzątania Świata „Nie ma śmieci są surowce”

 

 

 

Wstępem do rozpoczęcia akcji było przeprowadzenie z dziećmi zajęć na temat segregacji odpadów i znaczenia recyklingu, poznania rodzajów surowców do powtórnego przetworzenia.

 

 

Czytaj dalej » 

 

Sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki była dzisiaj miejscem, do którego podążali na spotkanie, zorganizowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty, dyrektorki  przedszkoli – na godz. 9-ą,  dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów – na godz. 11-ą, a szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych – na godz. 13:30. Dzisiejszy termin wyznaczono dla szkół i placówek z terenu Miasta Łodzi, oraz powiatów: pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.**

 

Wasz reporter uczestniczył w spotkaniu dedykowanym kierownictwu szkół podstawowych i gimnazjów, oraz – tylko w początkowej jego części – tego, które odbyło się jako, trzecie. Wszystkie one miały bardzo podobny przebieg: po powitaniu przybyłych – jako pierwszemu oddawano głos przedstawicielowi Politechniki Łódzkiej – gospodarza obiektu, w którym odbywały się spotkania.  Pierwszym „merytorycznym” mówcą był zawsze Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, po nim prezentowane było sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego mijającego roku szkolnego i jego plan na najbliższy rok szkolny, a następnym elementem programu było przedstawienie zmian w prawie oświatowym – tych, które już weszły w życie i tych, które dopiero wejdą w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego. W dwu ostatnich spotkaniach zabierała także głos Danuta Zakrzewska – dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, która informowała o aktualnych zadaniach, wynikających z obowiązku przeprowadzenia w szkołach egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

 

 

Dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zajęli wszystkie miejsca siedzące, kilkanaście osób musiało stać.

 

Nie ma sensu relacjonowanie treści owych wystąpień przekazujących informacje o nadzorze i zmianach w prawie – prezentacje, którymi ilustrowali swe wystąpienia prelegenci, (jak zapewnił kurator) będą dostępne na oficjalnej stronie ŁKO.

 

Warto natomiast przekazać chociaż kilka fragmentów z wystąpień pana kuratora Wierzchowskiego – wybranych z jego wypowiedzi podczas drugiej tury spotkań, a także tego fragmentu, który w trzeciej turze poświęcił szkołom przygotowującym uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty przemawia podczas II tury „narady”*

 

Oto cytaty wybranych fragmentów  z wystąpienia ŁKO, skierowanego do dyrektorów  szkół podstawowych i gimnazjów:

 

Czytaj dalej » 

Goście honorowi – III tura spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, poradni i innych placówek oświatowych

 

 

Dzisiaj, czyli 28 sierpnia, w Dużej Sali Obrad Łódzkiej Rady Miejskiej odbyły się trzy spotkania władz miasta z dyrektorami łódzkich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Najpierw zasiadły tam dyrektorki przedszkoli,  później przybyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, a w trzecim terminie dyrektorki i dyrektorzy szkół (jeszcze) ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek wspierających szkoły i uczniów.

 

Spotkania miały przede wszystkim charakter uroczystości, podczas których obecni na każdym z nich: Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi i Tomasz Trela – wiceprezydent miasta  dziękowali odchodzącym na emeryturę dyrektorom za ich dotychczasową pracę na rzecz łódzkiej oświaty, a także wręczali akty powołania na pierwszą lub kolejną kadencję dyrektorską licznej grupie łódzkich nauczycielek i nauczycieli.

 

Wasz sprawozdawca uczestniczył w drugim i trzecim spotkaniu.  Przebiegały one według takiego samego schematu – zaczynały je wystąpienia gości honorowych. Obok życzeń na nowy rok szkolny, składanych przez panią prezydent i pana wiceprezydenta – głos zabierali przedstawiciele dwu głównych związków zawodowych, zrzeszających pracowników oświaty. Na uwagę zasługuje nieobecność na wszystkich tych spotkaniach Łódzkiego Kuratora Oświaty, którego za każdym razem reprezentowali pracownicy tego urzędu w randze wizytatorów.

 

 

II tura spotkań – siedzą dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

 

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  najpierw wysłuchali pani Małgorzaty Smuga-Błoch – wiceprzewodniczącej Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, która  w imieniu swej organizacji podziękowała zebranym za dotychczasową pracę i „poprosiła o więcej” (?), a potem powiedziała:” Pozwólcie państwo, że posłużę się ściągą. […] Jak to ktoś kiedyś powiedział < żeby nam się chciało chcieć>”*Wystąpienie zakończyła słowami: ”Szanowni państwo! Życzymy cierpliwości, wyrozumiałości…[…] I prosimy o wyrozumiałość dla władzy, na każdym jej szczeblu….”

 

Natomiast pani Alicja Czekaj – członkini Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP zacytowała fragment, publikowanego na stronie OE, listu prezesa ZNP Sławomira Broniarza, kończąc swe wystąpienia słowami: Życzę abyście zawsze byli wiarygodni. Dyrektor – to autorytet dla nauczycieli i dzieci. Wszystkiego dobrego!”

 

W głównej części spotkania odbyła się uroczystość pożegnania dyrektorów szkół przechodzących na emeryturę (w tym z trzech gimnazjów), a następnie wręczano akty powierzenia obowiązków dyrektorkom i dyrektorom na nową kadencje. Uwagę naszą zwróciło wręczenie nominacji  dyrektorskich  na stanowiska w trzech gimnazjach , ale nie były to – w dwu przypadkach – te same gimnazja, z których dyrektorzy przeszli na emeryturę…

 

Wyróżniono także dyrektorów gimnazjów, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

 

 

 

Spotkanie dyrektorów liceów i zespołów szkół – ogólnokształcących i zawodowych, poradni i innych placówek

 

Przebiegało ono bardzo podobnie. Jedyną istotną różnicą (poza innymi uczestniczącymi w nim dyrektorami, a co za tym idzie – żegnanymi z powodu przejścia na emeryturę i którym wręczono powołania na funkcje), byli  inni przedstawiciele związków zawodowych. Tym razem  Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej reprezentował jej przewodniczący Roman Laskowski, zaś Okręg  Łódzki ZNP – Agnieszka Michałowska-Stasiak – członkini jego Zarządu. Wystąpienia obojga  tych osób miały charakter  typowo okolicznościowych życzeń : „Wszystkiego dobrego dla wszystkich” (R. Laskowski), „Życzę wszystkiego najlepszego – zarówno państwu, jak i wszystkim pracownikom oświaty , jak również władzom miasta na ten nowy, rozpoczynający się wkrótce rok szkolny” (A. Michałowska-Stasiak)

 

 

Tekst i zdjęcia                                                                                                                                            

 Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Informacja dla  przedstawicielki NSZZ „Solidarność”:  słowa „żeby im się chciało chcieć” nie tyle powiedział „ktoś kiedyś”, ile jest to przywołanie jednego z bardziej znanych cytatów z „Wesela” St. Wyspiańskiego:

A ja myślę, ze panowie
duza by już mogli mieć,
ino oni nie chcą chcieć

(Czepiec,Akt I, Scena 1)