Archiwum kategorii 'ze szkół zawodowych'

 

Z zaprzyjaźnionej z nami „PIOMY” –  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim otrzymaliśmy informacje o kolejnej, wartej upowszechnienia, inicjatywie popularyzującej edukację techniczna. Oto fragmenty relacji, zamieszczonej na stronie BIP Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski:

 

 

 

1 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbył się II Piknik Nauki i Techniki „Explorer”. Podczas imprezy zaprezentowało się ponad 60 wystawców, których prezentacje oglądało ponad 1000 uczestników.

 

 

Tłumy gimnazjalistów Dzień Dziecka spędziły na pikniku naukowym w ZSP nr 2. Tegoroczny „Explorer” pobił swoją poprzednią edycję, zarówno pod względem liczby wystawców, jak i odwiedzających targi. […]

 

Czytaj dalej »Foto: www.zsp2.piotrkow.pl

 

Uczeń Technikum Budowy Maszyn z ZSP nr 2 w Piotrkowie na praktykach w MBL POLAND

 

 

Dzięki piotrkowskiemu portalowi epiotrkow.pl dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim znalazł się na wysokim 34 miejscu listy szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

 

Na realizację programu „Praktyki zagraniczne w ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim” szkoła otrzyma 150.000 Euro. Za te pieniądze 60 uczniów Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich, wchodzącego w skład tego zespołu wyjedzie na praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii.

 

Oto fragment informacji, jaka pojawiła się dziś rano na stronie piotrkowskiego portalu:

 

Piotrkowska szkoła czyli popularna „Pioma” znalazła się na wysokim 34 miejscu spośród 800 wniosków. Ostatecznie tylko 217 otrzymało dofinansowanie do swoich projektów. Wśród nich znalazł się jeszcze Zespól Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie, który na projekt „Krok ku rozwojowi, krokiem ku Europie” otrzymał 56.445 Euro.

 

Ponadto z b. województwa piotrkowskiego doceniono jeszcze projekt „Staż zawodowy w Niemczech-szansa dla informatyków” Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku (68.324 Euro) oraz „Staż – moja kariera BIS Fundacja Ku Pomocy” z Tomaszowa Mazowieckiego (146.000 Euro).

 

Pierwsza grupa młodzieży z ZSP 2 w Piotrkowie wyjedzie w grudniu 2017 roku. Z decyzji komisji analizującej projekty cieszy się dyrektor Lidia Łopusiewicz.To olbrzymi sukces naszej szkoły. Mam nadzieję, że uczniowie skorzystają z tych praktyk w możliwie jak największym zakresie.

 

Cały tekst informacji „150 000 Euro dla ZSP 2 w Piotrkowie”TUTAJ

 

Źródło: www.epiotrkow.pl

 

 

Cały tekst komunikatu Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2017TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

Ze swojej strony (z radością*, że to akurat ta szkoła, a ze smutkiem, iż tyko ta jedna) dodamy, że z grona łódzkich szkół zawodowych, na bardzo długiej liście szkół i placówek, które otrzymały dofinansowanie na swoje programy kształcenia zawodowego w ramach programu ERAZMUS+, na 161 pozycji znalazł się ZSP nr 15 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi, któremu na projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych” przyznano dofinansowanie w wysokości 113 400 Euro. Dodamy jeszcze, że z pobliskich Pabianic na 23 pozycji znalazł się Zespół Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego z projektem „Krok ku Europie” z dotacją 58 3888 Euro. (WK)

 

*Radość uzasadnia fakt, iż przez 12 lat piszący te słowa był dyrektorem tego zespołu szkół (do 2002 roku działającego jako Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 w Łodzi)23 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, powszechnie znanym jako „WARECKA” odbył się uroczysty finał V edycji Konkursu o Marszałku Piłsudskim – w tym roku mającego takie oto przesłanie: ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi” – współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości”.Temat taki miał zachęcić młodzież do samodzielnego definiowania oraz obrazowania współczesnego polskiego patriotyzmu, przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego.

 

 

Przybywających na uroczystość gości witali uczniowie w strojach legionistów, którzy towarzyszyli „Marszałkowi”

 

 

 

W imieniu organizatorów powitała wszystkich pani Dorota Stefaniak – dyrektor ZSP Nr 20

 

 

 

Goście honorowi zasiedli w pierwszym rzędzie (od lewej): prof. nadzw. dr hab. Jolanta A. Daszyńska – prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, były Wojewoda Łódzki, dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Marek Kondraciuk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Adam Przepałkowski – prezes Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin.

 

Czytaj dalej » 

W  miniony piątek, 17 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał I Mistrzostw Piotrkowa i Powiatu w Informatyce. Był to, zorganizowany przez tą szkołę konkurs, adresowany do uczniów gimnazjów z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego zainteresowanych informatyką.

 

Do konkursu zgłosiło się 12 trzyosobowych drużyn z następujących szkół: z Gimnazjów nr 2 i nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie, z Gimnazjum w Szydłowie, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, a także z gimnazjów działających w Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Czarnocinie i w Niechcicach.

 

 

Pierwszy etap konkursu odbył się 10. marca 2017 roku. Wówczas to uczestnicy  rozwiązywali test  online z wiedzy o informatyce..

 

Czytaj dalej »W środę, 8 marca, w Filii MDK w Karsznicach odbył się II Zduńskowolski Konkurs Recytatorski zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Na zimowo – bardzo zdrowo” i miała na celu promocję zdrowego styl życia.

 

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w konkursie tym był reprezentowany w dwu kategoriach. Jednak najlepiej sprawili się uczniowie gimnazjum, którzy zdobyli I miejsce w kategorii „Szkoły ponadpodstawowe”.

 

Zdobywcy I miejsca: NATALIA PICHLAK, BARTŁOMIEJ KĘPNIAK, DAMIAN KOLASA, KACPER BALCERZAK wraz z opiekunką Panią i Martą Pałuszyńską.

 

 

Ponadto dwie reprezentacje zdobyły wyróżnienia:

 

W kategorii „Przedszkole” – SZYMON RATAJCZYK I TOMASZ KRYSIA –  pod kierunkiem pań: Magdaleny Kłosek i Marii Gajki

 

 

W kategorii „Szkoły Ponadpodstawowe” – uczniowie klasy III ZU SZPdP: KRZYSZTOF KIKOWSKI, MATEUSZ MATUSIAK, DAMIAN OFMAN, ADAM GOŁDA – pod kierunkiem pani Moniki Frądczak

 

 

Podczas obrad Jury Na scenie odbywała się zabawa taneczna. Przedszkolaki z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej świetnie bawiły się w gronie innych dzieci ze zduńskowolskich przedszkoli.

 

 

 

Z wykorzystaniem informacji i zdjęć

nadesłanych przez Martę Paluszyńską  z Z.Sz. im. M. Grzegorzewskiej w Zd. Woli

zredagował Włodzisław Kuzitowicz

 Foto:www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul

 

 

Do „Obserwatorium Edukacji” dotarła informacja, że 10 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. odbyła się uroczystość wręczenia nowym członkom Szkolnego Koła SIMP legitymacji członkowskich. Napisano o tym na stronie  piotrkowskiej mutacji portalu naszemiasto.pl. Oto fragmenty tej informacji:

 

Szkolne Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) działa w szkole zaledwie od początku roku, a placówka już może pochwalić się wyjątkowym wyróżnieniem – ZSP nr 2 w Piotrkowie jest drugą szkołą w Polsce, gdzie funkcjonuje tego rodzaju szkolna organizacja. Koło zrzesza 44 członków – uczniów klas technikum*.[…]

 

Pomysł utworzenia Szkolnego Koła SIMP zrodził się na bazie współpracy szkoły z oddziałem piotrkowskiego SIMP- u. Rokrocznie absolwenci stają w szranki konkursu „Technik Absolwent Roku” (w roku ubiegłym absolwent technikum teleinformatycznego – Krzysztof Jonczyk uzyskał wyróżnienie). Przedstawiciele SIMP uczestniczą w organizowanym przez szkołę Pikniku Nauki i Techniki EXPLORER oraz zasiadają w jury konkursu „Mechanik” organizowanego dla gimnazjalistów.

 

Cała informacja „SIMP w Piotrkowie. Uczniowie Piomy dostali legitymacje”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl

 

 

*Oto co o możliwości członkostwa uczniów techników w tym stowarzyszeniu mówi Statut SIMP. Patrz  – Wyciąg ze Statutu SIMP

 

 

24 lutego 2017 r. członkowie Szkolnego Koła SIMP mieli okazję zwiedzli Elektrownię Bełchatów.

 

 

 Foto: www.zsp2.piotrkow.pl

 

Uczeń ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb. w trakcie zajęć praktycznych w MBL Poland Sp. z o.o.

 

 

Otrzymaliśmy informację, ze portal naszemiasto.pl, w jego mutacji dla Piotrkowa Trybunalskiego, zamieścił kolejny artykuł red. Katarzyny Renkiel, poświęcony Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. Oto jego fragmenty:

 

Kilkudziesięciu uczniów czterech klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie w ramach lekcji odbywa praktyki zawodowe w różnych firmach.

 

Dwie klasy technikum i dwie szkoły zawodowej na „Piomie” o profilach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających kształcą się jako jedni z nielicznych w Piotrkowie w systemie dualnym. – To oznacza, że kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne w zakładach pracy – mówi Lidia Łopusiewicz, dyrektor szkoły. […]

 

Zajęcia praktyczne zaczynają się już od pierwszej klasy. Uczniowie chodzą 1-2 razy w tygodniu na cały dzień do zakładu pracy i tam mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, na którym będą w przyszłości pracować – dodaje.

 

Czytaj dalej »Foto:www.uml.lodz.pl

 

Wczoraj, 24 lutego, w łódzkiej „Budowlance” (Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15) odbyło się – kolejne w cyklu „Dni Doradztwa Zawodowego” – spotkanie, adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych. Ich celem jest prezentacja oferty łódzkich szkół zawodowych (od 1 września – branżowych). W spotkaniu uczestniczył Tomasz Trela – wiceprezydent Łodzi. Oto fragment informacji, jaką o tym wydarzeniu zamieszczono na oficjalnej stronie UMŁ:

 

Profesjonalna szkoła zawodowa to profesjonalna współpraca z przedsiębiorcami, którzy oferują szkolenia, staże, a później także pracę – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Warto postawić na szkołę zawodową, ponieważ daje dużą szansę na stabilną pracę za dobrą pensję. I nie ma żadnych przeszkód, aby po później kontynuować naukę i skończyć studia.

 

Dni Doradztwa Zawodowego są adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i mają na celu zapoznać potencjalnych kandydatów z ofertą dalszego kształcenia, pomóc w indywidualnym zaplanowaniu kariery zawodowej a także przekonać, że „zawodówka” to dobry wybór.

 

Foto:www.uml.lodz.pl

 

Podczas spotkania w łódzkiej „Budowlance” Elżbieta Kuskowska, dyrektor ZSP nr 15 oraz wiceprezydent Tomasz Trela w imieniu miasta podpisali porozumienia o współpracy szkoły z firmami: Atlas, Balex-Metal, Janmor, Yacht Yard, Dytrych oraz Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy oddział Łódź. […]

 

Pełny tekst informacji „Bez firm nie ma szkół zawodowych”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

O wydarzeniu tym poinformowała  TV TOYA w programie informacyjnym  –  TUTAJ

 

 

Bogatą galerię zdjęć zamieścił na swej stronie ZSP nr 15    –   TUTAJFoto: fanpage ZSP nr 20 w Łodzi:  www.facebook.com

 

17 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 przy ul. Wareckiej w Łodzi odbył się już siódmy Finał konkursu Zawodowiec 2017. W konkursie wzięło udział 150 uczniów z 35 gimnazjów z Łodzi i regionu, którzy nadesłali prace w czterech kategoriach: krótkie opowiadanie, plakat, fotografia i prezentacja multimedialna.

 

Na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty zamieszczono o tym wydarzeniu informację oraz kilka zdjęć. Oto jej fragment:

 

Najlepsze opowiadanie napisał Michał Larenta z Gimnazjum w Drzewicy (o zawodzie szewca – pod przewrotnym tytułem „Szewska pasja”). W kategorii plakat zwyciężył Jakub Ciołkiewicz z Gimnazjum w Koluszkach, który poświęcił swoją pracę rysownikom. Wśród zdjęć jurorzy najwyżej ocenili fotografie Kacpra Olszewskiego z Gimnazjum nr 1 w Strykowie (ukazujące zawód zegarmistrza). Kacper został również uznany za autora najlepszej prezentacji multimedialnej (temat – ten sam, co na zdjęciach).

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Kacper nie mógł znaleźć nikogo, kto naprawiłby stary zegarek jego dziadka. Rozmawiając o zawodach przyszłości nie zapominajmy więc o tych niszowych, też potrzebnych – mówiła Magdalena Romanowicz, nauczycielka laureata, odbierając w jego imieniu nagrodę.[…]

 

Wszystkim uczestnikom konkursu pogratulowała łódzka wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska.           – Ważne, by oferty szkół wiązać z potrzebami rynku pracy i nie kształcić w zawodach bez przyszłości. Mam nadzieję, że planując swoje zawodowe ścieżki dokonacie dobrych wyborów, korzystnych dla was i całego województwa – życzyła uczniom Pani wicekurator. […]

 

Foto: fanpage ZSP nr 20 w Łodzi:  www.facebook.com

 

Podczas uroczystości została podpisana umowa patronacka między łódzkim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego i ZSP nr 20. Umowa dotyczy opieki nad klasą kształcącą techników urządzeń dźwigowych. – Ten zawód gwarantuje pracę. Firmy potrzebują specjalistów urządzeń dźwigowych i będą ich zatrudniać – zapewnił gimnazjalistów Jerzy Sokołowski, dyrektor UDT.[…]

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Więcej informacji o finale konkursu Zawodowiec 2017, w tym nazwiska uczniów nagrodzonych w poszczególnych kategoriach, można przeczytać na stronie ZSP nr 20 w Łodzi.

 

Czytaj dalej »Dzisiaj do „Obserwatorium Edukacji” dotarła wiadomość, że na stronie portalu NaszeMiasto  zamieszczono informację o nietypowej inicjatywie uczniów ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim: „Radio Pioma w Piotrkowie rozpoczęło nadawanie”.

 

 

Można się tam dowiedzieć, że szkoła ta otrzymała 12 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” i za te pieniądze sfinansowano wyposażenie szkolnego radia. Właśnie radia, nie radiowęzła, gdyż pozyskane środki pozwoliły na zakup profesjonalnego sprzętu, który  umożliwia nie tylko nagrywanie autorskich audycji, słuchanych przez uczniów na terenie szkoły,  ale także odsłuchiwanie na stronie internetowej oraz kanale na You Tubie. Oto fragmenty tego artykułu:

 

Od września chcemy uruchomić klasę humanistyczną o profilu dziennikarskim i w związku z tym przydałoby się studio radiowemówi Lidia Łopusiewicz, dyrektor ZSP nr 2 w Piotrkowie. – Mamy już odpowiednie pomieszczenie, trzeba je tylko wygłuszyć. Dysponujemy także podstawowym sprzętem, ale dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wyposażyć nasze radio w bardziej profesjonalne narzędzia do pracy – dodaje. […]

 

Na razie nie wiadomo jeszcze, jaką nazwę będzie nosić radio, choć robocza nazwa to „Radio Pioma”. Ogłoszony ma jednak zostać konkurs na najbardziej kreatywną nazwę dla szkolnego radia, które będą współtworzyć wszyscy chętni uczniowie. Audycji będzie mógł odsłuchać każdy kto ma dostęp do internetu, nie tylko w naszym regionie, a radio ma mieć zasięg globalny. Szkole marzy się, że w przyszłości radio będzie nadawać na żywo. […]

 

Cały artykuł Katarzyny  Renkiel  „Radio Pioma w Piotrkowie rozpoczęło nadawanie”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl

 

 

Więcej szczegółów o tej inicjatywie można poznać na stronie szkoły. Oto fragment:

 

Czytaj dalej »