Archiwum kategorii 'z zawodówek'

W związku z zakończeniem staży, w ramach umów z objętego patronatem MPK-Łódź Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, pierwszych 5 z 12 absolwentów otrzymało umowy o pracę na czas określony – 6 miesięcy. Kolejni podpiszą umowy w lutym i marcu, wraz z zakończeniem przez nich staży.

 

MPK

 

Zatrudnienie stażystów na umowy o pracę i przyjęcie ich do MPK-Łódź odbyło się we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP) oraz Powiatowym Urzędem Pracy. W pierwszym etapie absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi uczestniczyli w kursie kwalifikacyjnym, przygotowującym do zawodu mechanika taboru tramwajowego. Bezpośrednio po nim absolwenci skorzystali z bonu stażowego i rozpoczęli płatne staże w dwóch zajezdniach tramwajowych MPK, sfinansowane przez PUP. W ramach staży, przez 6 miesięcy przygotowywali się do pracy na stanowisku elektromontera. Po tym okresie zyskali kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z naprawą taboru tramwajowego.

 

Czytaj dalej »Dziś w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi odbyła się uroczystość przyjęcia tej placówki do elitarnego Klubu Przodujących Szkół. W szkolnej Sali Bankietowej, zaaranżowanej z tej okazji na salę konferencyjną, zgromadzili się przybyli na tę okoliczność goście, nauczyciele i uczniowie.

 

1

 

Wśród gości zwracała uwagę obecność przedstawicieli Parlamentu, w osobach: senatora Ryszarda Bonisławskiego            i posłanki na Sejm RP Elżbiety Królikowskiej-Kińskiej, a także reprezentującej Władze Miasta Łodzi dyrektorki Wydziału Edukacji Beaty Jachimczak. Nie mogłaby się ta uroczystość odbyć bez reprezentantki władz Krajowego Stowarzysze- nia Pomocy Szkole w osobie jego przewodniczącej pani Zofii Grzebisz-Nowickiej i przewodniczącego Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole pana Jana Bodo-Kaftańskiego. Przybyli także: dyrektorka OKE Danuta Zakrzewska        i dyrektor ŁCDNiKP Jan Moos, a także przedstawiciele Rady Osiedla „Katedralna” i Szkolnej Rady Rodziców.

 

Czytaj dalej »W miniony piątek i sobotę  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. Świętował swe  145-lecie.  Szkoła, której kontynuatorką jest obecny ZSP Nr 19 powstała  w 1869 roku jako szkoła rzemieślnicza, która początkowo działała w gmachu obecnego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego przy Placu Wolności. Jej obecną siedzibą jest piękny budynek na skraju Parku Poniatowskiego,  wybudowany za pieniądze fabrykantów Ludwika Geyera i Izraela Poznańskiego.

 

135 lat 2

 

Szkoła wiele razy zmieniała nazwy, ale najważniejsze, że potrafiła również zmieniać ofertę. W latach 90. – w obliczu upadku wielu fabryk i związanego z nim kryzysu szkolnictwa zawodowego – z włókienniczej przeobraziła się w ogólnokształcącą. Dziś kształci informatyków, logistyków, spedytorów, fotografów, techników weterynarii, a nawet – jak za dawnych lat – kandydatów do pracy w firmach włókienniczych.

 

Czytaj dalej »Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odnieśli w ostatnim okresie znaczące sukcesy na polu edukacji zawodowej. Efekty pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, zmierzone zostały w sposób obiektywny podczas udziału młodzieży w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Uczniowie tej szkoły zdobyli: I i III miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym InfoSukces, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Mechatronicznej, II miejsce w Wojewódzkich Dniach Młodego Elektryka, I miejsce w Szkolnej Lidze Elektryki i III miejsce w Szkolnej Lidze Mechatroniki oraz II miejsce w konkursie „Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych. Oto szczegółowa informacja o sukcesach uczniów ZSP Nr 9 w Łodzi:

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Mechatronicznej „InfoSukces” (11.04.2014)

 

W konkursie tym  Adam Sabela (kl. IV TE) zajął I miejsce, zaś jego młodszy kolega, Maciej Nabiałczyk (kl. II TD) – miejsce III. Drużynowo reprezentacja szkoły zajęła I miejsce, wyprzedzając Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Gorzowa Wielkopolskiego i  Zespół Szkół nr 2 z Pabianic.

 

1 Infosukces _1

 

Czytaj dalej »Szkolna grupa kabaretowa „KABARET BEZ NAZWY” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi zdobyła Złotą Maskę podczas VIII Kabaretowego Konkursu Teatrów Szkolnych „Kaktós”, jaki odbył się 28 marca 2014 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. W konkursie uczestniczyły kabarety z łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1

 

Czytaj dalej »W miniony czwartek, 27 marca, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyła się gala XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Jej organizatorem od 2008 roku jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Współorganizatorami tegorocznej edycji były: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. Swym patronatem honorowym tegoroczną edycję przeglądu objęli: Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

 1

 

Do corocznej artystycznej konfrontacji stanęło stu czterdziestu pięciu młodych twórców z trzydziestu szkół zawodowych z Łodzi i województwa łódzkiego. Nieomal wszyscy oni, oraz ich nauczyciele-opiekunowie oraz wielu dyrektorów szkół, z których uczniowie nadesłali na ten przegląd aż 193 prace, zapełnili widownię Sali Lustrzanej.

 

Czytaj dalej »Wywiad z Teresą Łęcką, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 19

im. Karola Wojtyły w Łodzi.

 

Włodzisław Kuzitowicz, red. „Obserwatorium Edukacji”: Jednym z priorytetów władz Miasta Łodzi było przywrócenie właściwej rangi szkolnictwu zawodowemu i dążenie do zwiększenia rekrutacji absolwentów gimnazjów do klas pierwszych szkół zawodowych. Jednak nie wszędzie to się udało. Z posiadanych przez OE informacji wynika, że w kierowanym przez Panią zespole szkół to się powiodło. Jakimi sposobami udało się odbudować zawodowy profil tej szkoły?  

 

Teresa Łęcka, dyrektor ZSP Nr. 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi: Filozofia naszej szkoły polega na poszukiwaniu  systemowych rozwiązań dla jej rozwoju i zajęcia stosownego miejsca w systemie łódzkiej edukacji.  Sens naszych działań ukryty jest  w ludziach. To ludzie, którzy pracują w ZSP 19, którzy tu się uczą, posiadają duży  potencjał. Pozytywna energia, która w nich tkwi, a może także ta, która jest w murach naszej szkoły, szkoły  o 144 letniej historii, sprawiają, że po okresie kilkunastu lat regresu, powróciło kształcenie zawodowe. Obecnie ZSP 19  prowadzi kształcenie w dziewięciu  zawodach (informatyk, analityk, logistyk, spedytor, włókiennik, weterynarz, fotograf, fototechnik, t. włókienniczych wyrobów dekoracyjnych) skutecznie odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy.

Czytaj dalej »