Archiwum kategorii 'z zawodówek'

1

 

Wczoraj w siedzibie w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 6. edycji Wojewódzkiego Konkursu „ZAWODOWIEC”, zorganizowanego przez gospodarzy tej imprezy, pod honorowymi patronatami Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

2

 

Salę gimnastyczną zespołu szkół przy ul. Wareckiej zapełnili licznie przybyli gościez Łódzkim Kuratorem Oświaty Janem Kamińskim na czele, laureaci i uczestnicy konkursu oraz uczniowie i nauczyciele szkoły-gospodarza.

 

2a kurator

Pan Kurator dr Jan Kamiński został przez Gospodarzy imprezy wyróżniony Odznaką Przyjaciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Numer 20 Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Celem Konkursu było zachęcenie gimnazjalistów do tego, aby spojrzeli na swoją zawodową przyszłość i przedstawili wybrany przez siebie zawód – ten, o którym myślą, marzą, który ich najbardziej fascynuje, inspiruje i który – być może- chcieliby wykonywać w przyszłości.

Konkurs rozpisany był dla uczniów gimnazjum w czterech Kategoriach: Prezentacja multimedialna, Plakat, Fotografia, Opowiadanie. (Więcej informacji – Regulamin Konkursu – plik PDF)

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 258 uczniów z 52 gimnazjów m. Łodzi i z wielu tych szkół działających na terenie województwa łódzkiego.

 

 

3a

Po części oficjalnej ogłoszono werdykt jury konkursu i przystąpiono do wręczania dyplomów i nagród laureatom.

 

 

LAUREACI KONKURSU

 

Czytaj dalej »W dniu 18 stycznia 2016 roku podczas Dnia Doradztwa Zawodowego, zorganizowanego przez Wydział Edukacji UMŁ w Publicznym Gimnazjum nr 46 w Łodzi, została podpisana umowa patronacka pomiędzy Miastem Łódź, Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

 

1

 

Miasto Łódź reprezentował Pierwszy Wiceprezydent Tomasz Trela, ZSP nr 9 dyrektor Henryka Michalska (siedzi po prawej), a BSK kierownik Działu Personalnego Elżbieta Grochal (składa podpis – po lewej stronie)

 

 

Podpisanie umowy patronackiej pomiędzy ZSP nr 9 a BSH oznacza rozszerzenie współpracy na nowy zawód – monter mechatronik, którego kształcenia odbywać się będzie w Zasadniczej Szkole Zawodowej, działającej w tym zespole szkół. W ZSP nr 9 w Łodzi kształci się techników mechatroników, w ramach umów o prowadzenie klas patronackich, zawieranych z BSH już od 2008 roku. Od samego początku współpraca ta układa się bardzo dobrze.

 

 

Czytaj dalej »Organizatorzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z siedzibą przy ulicy Wareckiej 41 zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego do udziału w konkursie „ Z Bezdan do Nieświeża – podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

 

pilsudski 2014 copy

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród młodzieży. Chociaż Naczelnik Piłsudski jest symbolem II Rzeczpospolitej, a jego zasługi polityczne są powszechnie znane, to często dla młodzieży pozostaje on postacią odległą i trudną do zrozumienia.

 

Czytaj dalej »Dzisiaj w polskich szkołach na wszystkich poziomach etapów edukacyjnych odbyły się ostatnie zajęcia. Nie zawsze były to lekcje, w olbrzymiej większości szkół odbywały się raczej spotkania wigilijne: klasowe i (lub) ogólnoszkolne. W wielu szkołach zorganizowano jasełka – inscenizacje ewangelicznych przekazów o narodzinach Jezusa, z szopką betlejemską w roli głównej, wizytą Trzech Króli, czasem także z rolą złego Heroda i pastuszkami. Ale w jednej z łódzkich szkół wystawiono wersję z robotnikami budowlanymi…

 

1

 

Niżej podpisany uczestniczył dziś w takim właśnie wydarzeniu, które zostanie poniżej zrelacjonowane w formie mini fotoreportażu, nie ma co ukrywać – powstałego „po znajomości”. Bo to właśnie te jasełka były nietypowe, i to w nich  obok Świętej Rodziny i Trzech Króli wystąpili „budowlańcy”. Rzecz cała miała miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi, który to zespół przed rokiem 2002 nosił nazwą Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 i do dziś nieformalnie nazywany jest „Budowlanką”. To „po znajomości” uzasadnione jest faktem, iż w latach 1993 – 2005 autor tej relacji był tej szkoły dyrektorem i jako już emerytowany jej szef jest corocznie zapraszany na „wigilijne” spotkania aktualnych i eme- rytowanych jej pracowników. I dziś takie też się odbyło, lecz poprzedziło je wystawienie w szkolnej świetlicy właśnie owych jasełek „z budowlańcami”.

 

 

Nie udało się ustalić autora (-ów) scenariusza tego przedstawienia, natomiast wiadomo, że pracami przygotowawczymi, co śmiało można nazwać reżyserią , kierowała pani mgr inż. Krystyna Kiedrzyńska – na co dzień nauczycielka teoretycz- nych przedmiotów zawodowych – budowlanych w tej szkole.

 

 

Czytaj dalej »Wczoraj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi odbyło się podsumowanie prac projektowych, odbywających się w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy. W ramach konkursu Nagroda Młodzieży”.

 

1

Foto:Monika Jaskuła

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 od dziesięciu lat współpracuje z niemiecką szkołą Werner-von-Siemens Schule w Wetzlar. Każda kolejna edycja przynosi nowe wyzwania. Szczególny nacisk organizatorzy wymiany młodzieży kładą na działania korelujące z wymaganiami edukacyjnymi i z rozwijającym się nieustannie rynkiem pracy. Szeroko pojmowana edukacja międzykulturowa pozwala młodzieży na wymianę poglądów i informacji oraz zdobywanie nowych doświadczeń. […]

 

 

Czytaj dalej »Dziś w Zespole Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi odbyły się połączone obchody: 70-olecia zakończenia II Wojny Światowej i 50. rocznicy nadania szkole imienia I Armii WP. Uroczystość zorganizowali wspólnie – szkoła i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Oto relacja, zamieszczona na stronie ŁKO:

 

Gastro 0

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Z tej okazji Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi odwiedzili marszałek województwa Witold Stępień oraz wicekurator oświaty Konrad Czyżyński, a także weterani i kombatanci wojenni. Gościem honorowym uroczystości był płk Józef Suchodolski, żołnierz I Armii Wojska Polskiego.

 

Czytaj dalej »W czwartek, 26 marca, odbyła się gala kolejnego już, XIX Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Od 2008 roku jego głównym organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Od kilku lat współorganizatorami są: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. Nad tegoroczną edycją patronat honorowy objęli: Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

0

 

Tradycją ostatnich lat stało się już, że organizatorzy zapraszają laureatów, ich nauczycieli-opiekunów i dyrektorów szkół uczestniczących w przeglądzie do Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich Obok nich na widowni zasiedli goście honorowi: posłanka na Sejm Elżbieta Królikowska-Kińska i pierwszy wiceprezydentem Łodzi Tomasz Trela. Współorganizatorów reprezentowały: Elżbieta Paciejewska Stolarz – dyrektor WODN w Łodzi i Elżbieta Gonciarz – wicedyrektor ŁCDNiKP.

 

Czytaj dalej »W miniony czwartek, 19 marca 2015 roku, w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się uroczysty finał wojewódzkiego konkursu „Marszałek i jego drużyna – najbliższe grono Józefa Piłsudskiego”.

 

0

Foto:www.facebook.com/

 

 

3

 

W uroczystości, obok uczniów tej szkoły i laureatów konkursu, uczestniczyli liczni goście: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, dr Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty, a także wielu przedstawicieli władz i instytucji oświatowych, związków zawodowych oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

 

Czytaj dalej »Wczoraj w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyj- nego o współpracy między tą szkołą a spółką Thermaflex Izolacja Sp. z o.o. Firma ta jest  międzynarodowym producentem termoizolacji technicznych z siedzibą w Holandii, która swą polską fabrykę wybudowała jeszcze w 1998 roku w Żarowie na Dolnym Śląsku. Żarów to gmina, w której to podstrefie działa 9 firm Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Jednak Thermaflex działa w tej miejscowości na terenie nie objętym przywilejami strefowymi.

 

W uroczystości, obok przedstawicieli stron, uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Łodzi: Tomasz Trela – wiceprezy- dent Miasta Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Łodzi, Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi a także Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty i Danuta Zakrzewska – dyrektor OKE w Łodzi. Byli obecni także przedstawiciele Wydziału Edukacji UMŁ, ŁCDNiKP, a także przedstawiciele firm już współpracujących z ZSP Nr 3 i przedstawiciele związków zawodowych. Obecny był także Tomasz Sadzyński – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., podkreślając w ten sposób związki specjalnych stref ekonomicznych ze szkolnictwem zawodowym.

 

porozum 1

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

List intencyjny o współpracy podpisali: (siedzą od lewej): Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, Marcin Łukasiewicz – pełnomocnik zarządu (prokurent) Thermaflex Izolacji Sp. z o.o oraz Janusz Bęben – dyrektor ZSP Nr 3 w Łodzi

 

Czytaj dalej »W miniony piątek, 27 lutego, w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Zawodowiec 2015”.

 

zawodowiec 2015 jpg

 

Konkurs, którego pomysł narodził się w tej szkole przed pięcioma laty ma za cel promocję szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów z całego województwa. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić swój wymarzony zawód – w formie opowiadania, plakatu, zdjęcia lub prezentacji multimedialnej. W tym roku prace nadesłało ponad trzystu gimnazjalistów. Oceniło je jury, złożone z nauczyciele ZSP nr 20.

 

Zawodowiec 0

 

Czytaj dalej »