Z Przedszkola Miejskiego Nr 208 dotarła informacja o kolejnej, cyklicznej, inicjatywie przedszkoli i szkół należących do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi. 30 maja odbyła się już trzecia edycja Minimaratonu „Biegiem po Zdrowie”, która miała miejsce – jakże by inaczej – w łódzkim parku „na Zdrowiu”, czyli Parku im. J. Piłsudskiego.

 

 

1 linia startu

 

Celem imprezy było promowanie aktywnego wypoczynku, połączonego z poznawaniem i ochroną przyrody. Uczestniczyło w nim ok. 350 dzieci i ich rodziców.

 

 

 

 

2 bieg parkowymi alejkami

 

Dla uczestników w biegu przygotowano dodatkowe, bezpłatne atrakcje. Były to:

– zabawy z wodzirejem ( tańce integracyjne , szczudlarze, bańki)
– „dmuchańce”,
– malowanie twarzy
– pokaz judo oraz trening z zawodnikami Gwardii
– pokaz pomocy przedmedycznej
– konkursy o tematyce ekologicznej
– zdrowe przekąski

 

 

3 pokazy judo

 

4 pokazy pomocy przedmedycznej

 

 

5 ciepły posiłek

 
Wszystkie dzieci po zakończeniu biegu otrzymały drobne upominki.

 
Organizatorem imprezy było Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi we współpracy z koordynatorami placówek należących do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi. Partnerem Organizacyjnym był Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

 

 
Na podstawie materiałów nadesłanych przez
Magdalenę Grzanek – nauczycielkę PM Nr 208

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź