Dopiero wczoraj na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty zamieszczono,wzbogaconą o galerię zdjęć, informację: „Podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji”. Zacytujemy jedynie jej końcowe fragmenty:

 

[…] Wszystkim wyróżnionym pogratulował m.in. Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który uroczystą galę w pałacu objął honorowym patronatem. – Tytuły innowatorów są zaszczytem, ale i wyzwaniem. Na mistrzów, liderów i ambasadorów wszyscy liczą. Podpatrują ich i naśladują – powiedział Grzegorz Wierzchowski.


Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Kurator podziękował również Januszowi Moosowi, dyrektorowi ŁCDNiKP, za to, że kierowana przez niego instytucja nie tylko roznieca innowacyjny zapał w edukacji, ale od dwóch dekad wspiera nauczycieli chcących poszerzać swoje kompetencje i rozbudza zainteresowanie problematyką kształcenia. W tym roku ŁCDNiKP obchodzi bowiem dwudziestolecie. W roku jubileuszu Grzegorz Wierzchowski, składając pracownikom Centrum życzenia, poprosił o pomoc w innej kwestii związanej z edukacją. Odczarujmy szkolnictwo branżowe. Silniej powiążmy je z oczekiwaniami przedsiębiorstw i rynkiem pracy. Od tego zależy przyszłość edukacji i całej gospodarki – powiedział kurator.[…]

 

Cały komunikat „Podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji” TUTAJ

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Komentarz redakcji:

Wszyscy którzy znają kilkudziesięcioletnią działalność Janusza Moosa i kierowanych przez Niego placówek wiedzą, że doskonalenie kształcenia zawodowego i wiązanie go z gospodarką to opus magnum Jego życia. Obrazą nie tylko dorobku fetowanego tam XX-lecia ŁCDNiKP były te słowa: „Odczarujmy szkolnictwo branżowe. Silniej powiążmy je z oczekiwaniami przedsiębiorstw i rynkiem pracy”.

 

P.s.

Osoba redagująca ten komunikat nie pofatgowała się, aby sprawdzić do jakiej treści odsyła czytelników w tym zdaniu tekstu:

Więcej o 31. podsumowaniu ruchu innowacyjnego w edukacji – na stronie internetowej ŁCDNiKP (link)”Zostaw odpowiedź