Na sobotni poranek proponujemy lekturę tekstu Tomasza Tokarza, zamieszczonego dziś na stronie EDUNEWS.PL,zatytułowanego „Cogito 21 – myślenie na potrzeby XXI wieku. Tak naprawdę jest to opowieść o pewnym wartym odnotowania wydarzeniu, o jeszcze jednej inicjatywie drążącej jak ta przysłowiowa kropla skałę konserwatywnej szkoły. Oto fragmenty tej publikacji – także „z drugiej ręki”, gdyż autor lojalnie podał pierwotne źródło tych informacji:

 

Foto:www.edunews.pl

 

 

Pod koniec maja we wrocławskiej siedzibie Google odbył się pierwszy konkurs krytycznego myślenia dla uczniów, pod nazwą Cogito 21. Dwadzieścia dwie drużyny, które zgłosiły się do konkursu (w trzech kategoriach wiekowych) miały oszacować wiarygodność tekstu z Internetu, wybranego przez organizatorów. Drużyny, liczące 4 uczniów oceniały, które informacje w artykułach są prawdziwe, a które stanowią element tzw. fake news. Uczestnicy mogli korzystać z przyniesionych ze sobą materiałów, książek, komputerów, tabletów, smartfonów itd. Mieli również zapewniony dostęp do Internetu.[…]

 

Cogito 21 to jednak nie tylko konkurs. To szeroki program edukacyjny, bazujący na nowatorskim postrzeganiu istoty kształcenia, stawiający na aktywność dziecka jako podmiotu własnej nauki. Program ten kładzie nacisk na najważniejsze kompetencje XXI wieku – świadomość swoich mocnych stron i umiejętność ich wykorzystania, współpraca w grupie (budowanie relacji, komunikacja), zdolność do krytycznej analizy danych (dającej orientację w informacyjnym szumie), przedsiębiorczość, kreatywność oraz umiejętność sensownego zarządzania technologią.

 

Warto, by tego rodzaju program ten stał się podstawą nowego modelu szkoły – twórczej, traktującej ucznia jako odkrywcę w świecie wiedzy, stawiającej na współdziałania i pracę zespołową, zapewniającej uczniom solidne korzenie w postaci sprawdzonych informacji a jednocześnie pozwalającej im rozwinąć skrzydła wyobraźni.[…]

 

Źródło: Navigo – Centrum Innowacyjnej Edukacji)

 

Cały tekst   –   TUTAJ

 

Źródło:www.edunews.plZostaw odpowiedź